HANEFİ MEZHEBİ


MEZHEP İMAMIMIZ İMAM-I AZAM EBU HANİFE, HZ. İSA'NIN İNİŞİNİNİN VE HZ. MEHDİ'NİN GELİŞİNİN, "İNKARI MÜMKÜN OLMAYAN KONULAR" OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİR.

İslam aleminde akaid meseleleri yazılmış eserlerin en değerlisi ve aynı zamanda kıdemlisi İmam Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber ve Vasiyet adlarını taşıyan risaleleridir. İmamı Azam Ebu Hanifenin Fıkhul Ekber  isimli eseri Ehl-i Sünnet akidesinin temel kitabıdır. Mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişi konularının "inkarı mümkün olmayan konular" olduğunu Fıkhul Ekber adlı bu risalesinde şöyle bildirmektedir:

Deccal'in ve Yecüc'ün çıkması, Güneşin batıdan doğması, İsa (as)'ın gökten inmesi ve sahih haberlerin getirdiği diğer kıyamet alametleri haktır ve olacaklardır. Kıyametin büyük alametlerinden daha başkaları da vardır. Örneğin Mehdi (as)'ın gelmesi gibi. Bütün bu olaylar sahih haberlerin getirip söylediği gibi haktırlar ve gerçekleşeceklerdir. (Fıkhı Ekber Tercümesi, İmamı Azam Ebu Hanife, Hazırlayan Ali Rıza Kaşeli, s. 99)

 

Deccal'in, Ye'cüc ve Me'cücün çıkması, Güneşin batıdan doğması, İsa (a.s.)'ın gökten inmesi ve diğer kıyamet alametleri, sahih haberlerde varid olduğu vech ile (güvenilir haberlerden bize ulaştığı şekliyle) haktır, olacaktır. (Ebu Hanife, Nu'man b. Sabit (150/767), Fıkh-ı Ekber, Çeviren: H. Basri Çantay, Ankara, 1982)

 

Kıyamet kopacağı zaman Hz. İsa yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. İsa (a.s) gelmeden önce Mehdi Mekke ve Medine Haremlerinde ortaya çıkacak, sonra Kudüs'e gelecek. Ondan sonra Deccal gelip, onunla beraber bulunacak, İsa aleyhisselam da Dımeşk'de Doğu minaresinden inerek Deccal'i etkisiz hale getirmeye gelecek ve Deccal'i orada bir darbe ile etkisiz hale getirecek. İsa (a.s.) yeryüzüne inince tuz suda eridiği gibi Deccal de eriyip gidecek. Bundan sonra İsa aleyhisselam Mehdi (r.a.) ile buluşacak. Bu arada namaz kılınacak. Mehdi namazı kıldırması için İsa (a.s.)'a işaret edecek, fakat İsa (a.s.); bu namaz senin için kılınıyor diyerek mazeret bildirecek ve sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın, diyecek. İsa aleyhisselam'ın Hz. Peygamberin şeriatına uyduğu ortaya çıkması için Mehdi'ye uyacak, böylece beraber namaz kılacaklardır. (İmam-ı Azam, Fıkhı Ekber, Aliyyül- Kari Şerhi, Tercüme Yunus Vehbi Yavuz, ilaveli 3. baskı, Çağrı Yayınları, s. 284)

 

ANA SAYFA