MALİKİ MEZHEBİ


Maliki Mezhebinde de Hz. İsa'nın gelişi en temel inançlardandır. İmam Maliki'in en önemli eseri olan El Muvatta'da da bu durum yazmaktadır. (El Muvatta, İmam Malik, cilt II)

 

ANA SAYFA